Aanmeldformulier

Open lesmiddagen

U ontvangt, na het indienen van het formulier, per e-mail een bevestiging van ons, dat wij de aanmelding hebben ontvangen.
Kort voor de open lesmiddag ontvangt u een uitnodiging met de benodigde informatie.

Aanmeldformulier open lesmiddagen