Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.
Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.

De roosterwijzigingen, basisrooster, toetsweken, examenroosters en de herkansingen zijn nu niet meer hier te vinden. Via de button vind je deze op een andere website.

Roosters

We werken met een 50 minutenrooster. Soms zijn er tijdelijke roosteraanpassingen vanwege bijzondere activiteiten; dan werken we met een 40-minutenrooster. Op de ELO kunnen leerlingen hun eigen rooster inzien.

50 minutenrooster
1e les08.30 - 09.20
2e les09.20 - 10.10
eerste pauze10.10 - 10.25
3e les10.30 - 11.20
4e les11.20 - 12.10
tweede pauze12.10 - 12.30
5e les12.35 - 13.25
6e les13.25 - 14.15
derde pauze14.15 - 14.25
7e les14.30 - 15.20
8e les15.20 - 16.10
9e les16.10 - 17.00
40 minutenrooster
1e les08.30 - 09.10
2e les09.10 - 09.50
eerste pauze09.50 - 10.05
3e les10.10 - 10.50
4e les10.50 - 11.30
tweede pauze11.30 - 11.50
5e les11.55 - 12.35
6e les12.35 - 13.15
derde pauze13.15 - 13.25
7e les13.30 - 14.10
8e les14.10 - 14.50
9e les14.50 - 15.30

Toetsroosters

Voor elke toetsweek wordt een toetsrooster gemaakt. Op dit rooster kan een leerling zien op welke dag en op welk tijdstip een toets afgenomen wordt. Als een leerling tijdens de toetsweek op één of meerdere dagen geoorloofd afwezig is, dan mag hij of zij een toets of toetsen inhalen. Deze inhaaltoetsen worden na een toetsweek afgenomen; het inhaalrooster wordt ook op de site geplaatst.

Voor de leerlingen van klas 4, 5 en 6 bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden PTA-toetsen te herkansen. De leerlingen moeten zich binnen de gestelde termijn aanmelden voor de PTA’s die zij willen herkansen. Het herkansingsrooster wordt eveneens op de site geplaatst.

Leerlingen uit klas 6 moeten een profielwerkstuk (PWS) maken. Om een goede voortgang te garanderen worden er in het cursusjaar een vijftal besprekingen tussen leerlingen en begeleider(s) gepland. Hiervoor wordt een apart rooster gemaakt: het rooster pws-bespreking.

Voor leerlingen van klas 6 is er natuurlijk ook het rooster van het centraal schriftelijk eindexamen (CSE). Dit rooster (1e en 2e tijdvak) wordt ook geplaatst. Daarnaast zijn er voor de zesdeklasser links naar enkele voor het examen belangrijke sites.

PTA klas 4

PTA klas 5

PTA klas 6

Examenreglement

Exameninfo

School- en Centraal Examenreglement

De regels voor het schoolexamen en het centraal eindexamen staan beschreven in het School- en Centraal Examenreglement. Hierin staat alle informatie, die een leerling nodig heeft ten aanzien van de examens. Dit reglement staat ook op ELO.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt een overzicht gegeven van het hele programma van de schoolexamens van klas 4 tot en met klas 6. Het Marnix Gymnasium heeft ervoor gekozen om het PTA per vak in te richten. In het PTA staat vermeld wat de specifieke eisen zijn voor de verschillende vakken die een leerling volgt: het aantal toetsen, week van toetsafname, stofomschrijving, duur van de toets, toetsvorm, weging van de verschillende toetsen binnen het totale SE en voor klas 4 en 5 de weging voor het rapport.

Doubleren in klas 5 en toch deels examen doen!

Voor leerlingen die doubleren in klas 5 is het mogelijk om in maximaal 2 vakken waar zij minimaal een 7 als eindcijfer voor hebben behaald centraal examen te doen. Het is ter beoordeling aan de afdelingsleider (na overleg met de vakdocenten van alle betreffende vakken) of een doubleur in aanmerking komt voor deze regeling en voor welke vakken. 

De afdelingsleider kijkt daarbij vooral naar de haalbaarheid: wat is het perspectief voor de betreffende vakken, welke lessen kunnen gemist worden en wat is praktisch uitvoerbaar m.b.t. het rooster. Ook de voorbereiding van het CE gebeurt op basis van maatwerk.

Uitgangspunt is dat de leerling de lessen volgt in klas 6 van de vakken waarin hij CE gaat doen. Deze lessen zullen ten koste gaan van de lessen die hij in klas 5 op hetzelfde tijdstip zou hebben. Dat betekent dat dit geen lessen mogen zijn van vakken waar de leerling zwak in is.