18 april 2019

Goran Bouaziz geslaagd voor het HPG,
een uitzonderlijke prestatie

Op 2 april had Goran Bouaziz uit klas 6 in Utrecht zijn examengesprek voor het HPG (Honours Programma van de Gymnasia) in Utrecht. Dit was het eindpunt van een behoorlijke reis die in klas 4 begon. Daarmee is Goran de eerste leerling van onze school die het HPG succesvol heeft afgesloten.

Hij heeft zich voor het HPG verdiept in (ideaal) leiderschap. Het werd een zoektocht die niet altijd verliep zoals hij gedacht had. Het vergde veel doorzettingsvermogen om naast al het gewone schoolwerk met zijn project aan de slag te blijven en zichzelf steeds weer nieuwe doelen te stellen.

Goran is daarin geslaagd. Op zijn reis heeft hij veel geleerd over het onderwerp, maar nog meer over zichzelf, wat ook één van de doelstellingen van het HPG is. Wij zijn trots op Goran en hopen dat veel leerlingen zijn voorbeeld zullen volgen.