Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.
Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.

Onderwijs

Het Marnix Gymnasium is een kleinschalig categoraal gymnasium. Het Marnix Gymnasium staat voor onderwijs dat gericht is op de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes. Docenten en leerlingen werken met een veelheid aan werkvormen, vaak klassikaal, maar ook individueel en in kleine groepen. De aangeboden stof dient niet op zichzelf te staan, maar verbanden te leggen met de wereld waarin leerlingen leven. Intellectuele vorming betekent voor ons dat docenten leerlingen inspireren tot zelfstandig denken, hun leergierigheid aanspreken en een open en kritische houding stimuleren.

Ons onderwijs

Het Marnix Gymnasium staat voor onderwijs dat gericht is op kennis, vaardigheden en attitudes.

Onderbouw

In de onderbouw leggen leerlingen in drie jaar een stevige basis voor hun gehele opleiding.

Bovenbouw

In de bovenbouw volgen leerlingen één of meer profielen waarin zij afstuderen.

Talent-
ontwikkeling

Er zijn altijd leerlingen die naast het reguliere programma meer uitdaging nodig hebben.

Inter-
nationalisering

Internationalisering speelt een steeds belangrijkere rol in de wereld van onze leerlingen.