Leerlingen

Exameninfo

exameninfo

School- en Centraal Examenreglement

De regels voor het schoolexamen en het centraal eindexamen staan beschreven in het School- en Centraal Examenreglement. Hierin staat alle informatie, die een leerling nodig heeft ten aanzien van de examens. Dit reglement staat ook op MS-TEAMS.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt een overzicht gegeven van het hele programma van de schoolexamens van klas 4 tot en met klas 6. Het Marnix Gymnasium heeft ervoor gekozen om het PTA per vak in te richten. In het PTA staat vermeld wat de specifieke eisen zijn voor de verschillende vakken die een leerling volgt: het aantal toetsen, week van toetsafname, stofomschrijving, duur van de toets, toetsvorm, weging van de verschillende toetsen binnen het totale SE en voor klas 4 en 5 de weging voor het rapport.

doubleren in klas 5 en toch deels examen doen!

Voor leerlingen die doubleren in klas 5 is het mogelijk om in maximaal 2 vakken waar zij minimaal een 7 als eindcijfer voor hebben behaald centraal examen te doen. Het is ter beoordeling aan de afdelingsleider (na overleg met de vakdocenten van alle betreffende vakken) of een doubleur in aanmerking komt voor deze regeling en voor welke vakken. 

De afdelingsleider kijkt daarbij vooral naar de haalbaarheid: wat is het perspectief voor de betreffende vakken, welke lessen kunnen gemist worden en wat is praktisch uitvoerbaar m.b.t. het rooster. Ook de voorbereiding van het CE gebeurt op basis van maatwerk.

Uitgangspunt is dat de leerling de lessen volgt in klas 6 van de vakken waarin hij CE gaat doen. Deze lessen zullen ten koste gaan van de lessen die hij in klas 5 op hetzelfde tijdstip zou hebben. Dat betekent dat dit geen lessen mogen zijn van vakken waar de leerling zwak in is.