Wat maakt het

Marnix bijzonder?

Het Marnix gymnasium

groep 7-8 groep 7-8 groep 7-8

Het Marnix Gymnasium is opgericht in 1903. De school startte in een gebouw aan de Jonker Fransstraat en trok leerlingen uit de hele provincie. In 1927 kreeg de school een nieuw gebouw aan het Henegouwerplein. Dit inmiddels monumentale gebouw is al negentig jaar als school in gebruik. Sinds 2011 wordt een deel van de lessen van het Marnix weer in dit gebouw gegeven. Met haar ruim honderd jaar geschiedenis kent de school vele mooie tradities die je eigenlijk alleen op een categoraal gymnasium tegenkomt.

 

We laten ons inspireren door de christelijke en klassieke cultuur
en willen als gymnasium een veilige onderwijsomgeving bieden.

 

We laten ons inspireren door de klassieke en christelijke cultuur en bieden als gymnasium een veilige onderwijsomgeving, waarbinnen leerlingen intellectueel worden uitgedaagd en gestimuleerd tot persoonlijke groei. Daarbij stellen we als doel dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende volwassenen, die eigen keuzes maken en omzien naar elkaar en de medemens elders in de wereld. Rekening houden met anderen is ook in de dagelijkse omgang een basiswaarde voor iedereen binnen de school.

We vinden het belangrijk dat leerlingen nadenken over achterliggende vragen, zich een eigen mening vormen en leren omgaan met verschillen tussen mensen.