Voor de ouders

Klachtenregeling

Klachtenregeling

klachten klachten klachten

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school komen bij de afdelingsleider of de schoolleiding terecht. Ze worden dan direct afgehandeld.

Daarnaast bestaat er een klachtenregeling die is vastgesteld met de andere scholen van CVO. De klachtenregeling is bedoeld voor klachten waarbij, gezien de aard van de klacht, afhandeling binnen de school niet mogelijk is of waarvan de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden.