Ouderbetrokkenheid

Het Curatorium

Wat is het curatorium

Onze school heeft een curatorium, gevormd door ouders van leerlingen. Het curatorium is een verbinding tussen de school en de maatschappij. Omdat het Marnix Gymnasium onder het CVO-bestuur valt, heeft het curatorium geen bestuurlijke bevoegdheden.

De taak van het curatorium is tweeledig: het curatorium kan de schoolleiding, en het CVO-bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Leden curatorium
Mw. I. Oostdijk
Dhr. A. Benchellal
Dhr. J. Martens

Het curatorium is voor mij een manier om bij te dragen aan de ontwikkeling van de school. Ik gebruik mijn kennis en ervaring graag om mee te denken en als klankbord te fungeren voor de directie van de school samen met de andere betrokken ouders in het curatorium.
In het dagelijks leven ben ik managing partner en ondernemer op het gebied van digitale transformatie.

Jean-Pierre Martens

Managing partner en ondernemer op het gebied van digitale transformatie

Het Curatorium is voor mij een fijne manier om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Het in deze setting mee mogen denken en praten met de schoolleiding over allerlei uiteenlopende onderwerpen die de school, het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen betreffen, maakt dat ik de school op een andere manier leer kennen. In de gesprekken zijn het enthousiasme en de inzet van het team van het Marnix Gymnasium merkbaar. Door de open houding van de schoolleiding en leden van het Curatorium komen waardevolle gesprekken tot stand.

Ilona Oostdijk

Intern begeleider

Onderwijs is voor mij de basis voor elk individu om zich te ontwikkelen en bij te dragen aan de maatschappij. Het curatorium is een mooi initiatief om de kwaliteit van het onderwijs op het Marnix Gymnasium te blijven verbeteren. Ik mag vanaf dit jaar ook mijn steentje bijdragen als betrokken ouder. Onderwerpen als digitalisering, ICT, schoolplan en beleid hebben mijn interesse. Door kritisch hiernaar te kijken en ideeën aan te dragen hoop ik in samenwerking met de andere collega-leden en de schoolleiding het Marnix Gymnasium een stap verder te brengen. Ik kijk met veel nieuwsgierigheid uit naar de samenwerking en de eerste gesprekken.

Azeddine Benchellal

Directeur in Telecom/ICT, KPN