Ouderbetrokkenheid

Het Curatorium

Wat is het curatorium

Onze school heeft een curatorium, gevormd door ouders van leerlingen. Het curatorium is een verbinding tussen de school en de maatschappij. Omdat het Marnix Gymnasium onder het CVO-bestuur valt, heeft het curatorium geen bestuurlijke bevoegdheden.

De taak van het curatorium is tweeledig: het curatorium kan de schoolleiding, en het CVO-bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Leden curatorium
Mw. A.J.M. Laan
Dhr. H. Mooldijk
Mw. F. Esmaeili
Dhr. A.H. van Osch
Mw. M. Vles-Vergeer

Het curatorium van het Marnix; een mooie club betrokken ouders die meedenken met de leiding van deze bijzondere school in Rotterdam. Sinds anderhalf jaar mag ik daar deel van uitmaken als ouder van onze middelste zoon die nu in de derde klas zit. Het geeft energie om mee te mogen denken over het reilen en zeilen van de school samen met het kundige en enthousiaste schoolleiding team. 

Antoinette Laan-Geselschap

Tweede Kamerlid , (VVD)

Het Curatorium is voor mij een mooie manier om als ouder een bijdrage aan het Marnix Gymnasium te leveren. Het in een vroeg stadium meedenken over zaken als de positionering van de school in Rotterdam, het Schoolplan, of de huisvestingsplannen heeft mij veel geleerd over het beleid van de school. Door de openheid van de schooldirectie en de inbreng van andere leden met verschillende visies leveren de vergaderingen waardevolle inzichten waar de school weer mee verder kan.

Henk Mooldijk

Organisatie adviseur & interim manager

Sinds vorig jaar mag ik deel uitmaken van het curatorium van het Marnix Gymnasium. Samenwerken met het curatorium is voor mij een welkome ondersteuning en ik zie dat als meerwaarde van de organisatie van de school.
Het curatorium fungeert als betrokken adviesorgaan voor de schoolleiding over zaken, zoals open dagen, de voortgang van het schoolplan en de verbouwing, etc. Op deze wijze heb ik veel geleerd over het beleid van de school en dit heeft mij meer overzicht en inzicht gegeven.
Al met al is het een mooi moment van samenwerking waar ouders hun steentje bij kunnen dragen en kunnen werken aan het ideaalbeeld van de school.

Mona Esmaeili

Doktersassistente, Huisartsenpraktijk Helianth

Als betrokken ouder heb ik gedurende 4 jaar deel uit mogen maken van het Curatorium. Ik heb op deze wijze op een andere wijze het Marnix Gymnasium leren kennen. Het actieve nadenken van de schoolleiding over de ontwikkelingen in en rondom het Marnix Gymnasium. Dat varieerde van vraagstukken als rookbeleid buiten het schoolplein tot aan de profilering van het Marnix Gymnasium ten opzichte van andere scholen en de wijze waarop actief werd vorm gegeven aan het concept van de transformatieve school. Ik kijk met plezier en waardering terug op de open gesprekken in het Curatorium met de schoolleiding.

Ton van Osch

Financieel manager, Rijksvastgoedbedrijf

Het curatorium van het Marnix Gymnasium is een mooie manier om als ouder betrokken te zijn bij het Marnix. Samen met andere ouders mag ik meedenken met de schoolleiding over allerlei zaken rondom de school. Gedurende de lagere schooltijd van onze kinderen heb ik ruim 10 jaar zitting gehad in de MR. Daar heb ik ervaren hoe belangrijk het kan zijn dat ouders meedenken met de schoolleiding vanuit hun functie als ouder en wat de bijdrage kan zijn. In Rotterdam neemt het Marnix Gymnasium een bijzondere plaats in. Graag wil ik bijdragen aan het behouden en verder ontwikkelen van die positie.

Marieke Vles-Vergeer

Kinderarts