Voor ouders

Afwezigheid

Ziek, absent & verlof

Uiteraard kan het voorkomen dat uw kind ziek wordt of dat er een andere reden is waardoor uw kind niet aanwezig kan zijn. Als school willen wij daar graag van op de hoogte worden gebracht.

Ziekmelden 
Als uw kind door ziekte niet naar school kan, vragen we u dit – iedere dag dat uw kind ziek is – via de SOM-app aan school te melden. We verzoeken u vriendelijk om dit bij voorkeur vóór 8.15 uur, maar uiterlijk vóór de start van de eerste les van uw kind, te doen. Op die manier is de docent tijdig op de hoogte. Is uw kind de volgende dag nog ziek, vragen wij u de app nogmaals in te vullen. Het beter melden van uw kind is niet nodig. 

Afwezig in verband met een medische afspraak
Plan een afspraak met de dokter, tandarts, orthodontist etc. alstublieft zo veel mogelijk buiten schooltijd. Als dat niet lukt, geeft u dan uiterlijk de dag van tevoren via de SOM-app door welke lessen uw kind gaat missen. 

Bijzonder verlof
Wilt u verlof aanvragen in verband met een bruiloft, jubileum of begrafenis, vakantie buiten de schoolvakanties ed. dan gelden daarvoor speciale regels. U kunt dit niet via de SOM-app melden. U dient hiervoor dit formulier in te vullen.

Absent om een andere reden
Kan uw kind om een andere reden dan de opties die in de app genoemd zijn één of meerdere lessen niet volgen, dan neemt u contact op met de afdelingsleider.

Ziek naar huis
Wil uw kind tijdens een schooldag ziek naar huis, dan meldt de leerling zich bij de administratie. Zij nemen dan contact met u op voor toestemming. Alleen als u toestemt, mag uw kind naar huis. De administratie zet de afwezigheid in ons systeem zodat de docenten goed op de hoogte zijn.

Handleiding SOM TODAY