Voor ouders

Afwezigheid

Afmelden & afwezigheid

We gaan ervan uit dat leerlingen aanwezig zijn op lestijden, toetsen en afspraken. Afspraken bij medici tijdens een toets worden niet geaccepteerd.
Wanneer een leerling om een geldige reden is verhinderd, moet dit tijdig aangevraagd of gemeld worden. Er zijn twee formulieren:

  • Verzuimmelding
  • Aanvraagformulier verlof buiten de vakanties

Deze kunt u invullen, printen en meegeven aan uw kind uiterlijk een dag voorafgaand aan de afspraak.
Wanneer uw kind ziek is, meld dit dan tussen 08.00 – 09.00 uur bij onze administratie.

010 – 244 50 44

verlofaanvraag buiten de vakanties

Wanneer u kind buiten de vakanties verlof nodig heeft, vul dan minimaal 4 weken voorafgaande aan het verlof het onderstaand formulier in. Print het formulier uit, onderteken het en laat hem door uw kind afgeven bij de administratie.

verzuimmelding

Wanneer uw kind niet kan komen, omdat hij naar tandarts, orthodontist of dokter moet, vul dan het onderstaand formulier in. Print het formulier uit, onderteken het en laat hem door uw kind afgeven bij de administratie.