Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.
Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.

Organisatie

Voor leerlingen is de ELO (electronische leeromgeving) de belangrijkste informatiebron als het gaat om vakken, toetsen en reglementen. Elke leerling heeft hier een persoonlijke inlogcode voor. Verder staat in de schoolgids beschreven welke regels we op school hanteren en hoe het onderwijs georganiseerd is. Hieronder vind je daarvan een aantal belangrijke onderdelen.

Electronische leeromgeving (ELO)

Op de ELO staat o.a.:

  • Persoonlijke roosters
  • Roosterwijzigingen
  • Roosters van de toets- en inhaalweken
  • PTA-herkansingen
  • Roosters centraal examen

We gaan ervan uit dat leerlingen aanwezig zijn op lestijden, toetsen en afspraken. Wanneer een leerling om een geldige reden is verhinderd, moet dit tijdig aangevraagd of gemeld worden.

Leerlingen statuut

Senaat

Op het Marnix zijn de leerlingen actief betrokken bij allerlei schoolzaken. Elke leerling mag zijn stem laten horen: we staan open voor en luisteren goed naar ideeën, wensen en op- en aanmerkingen. In de senaat, de leerlingenraad, worden allerlei schoolzaken met de schoolleiding besproken. Per klas vertegenwoordigt een leerling zijn/haar klas in de senaat. Ook praten leerlingen mee in de medezeggenschapsraad. En er is een leerlingenvereniging, de CGB. Daar zijn bijna alle leerlingen lid van.

CGB & Feesten

CGB staat voor: Christen Gymnasiasten Bond. Dit is de leerlingenvereniging van het Marnix Gymnasium en bijna iedereen is er lid van. Het bestuur van de CGB bestaat uit zes leerlingen van het Marnix Gymnasium. Deze leerlingen hebben allemaal een andere functie in het bestuur en ze worden ieder jaar opnieuw gekozen na een roerige week campagne voeren.

Ze organiseren ontspannende, sportieve en culturele evenementen, maar ook filmavonden en feesten. Doe mee aan een sporttoernooi en vergeet vooral de Muziekavond en de Grote Avond niet.

De CGB functioneert zelfstandig, maar krijgt wel begeleiding van 2 docent-mentoren.

Mediatheek

De mediatheek van het Marnix Gymnasium is een studie- en informatieruimte voor leerlingen en docenten. Ook kunnen leerlingen en docenten hier boeken lenen.

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

 

Boekencollectie

In de mediatheek zijn ruim 5.000 titels voorhanden, verdeeld over literatuur (Nederlands en moderne vreemde talen), informatieve boeken en naslagwerken. Ook is van elke gebruikte lesmethode minimaal één exemplaar aanwezig.

De informatieve en literaire boeken kunnen voor een bepaalde periode voor thuisgebruik worden geleend. Bij overschrijding van de uitleentermijn (drie weken) geldt een boete. De uitleenregistratie geschiedt door middel van de streepjescodes op de boeken en schoolpassen.

Computergebruik

In de mediatheek zijn computers beschikbaar; hieraan kunnen de leerlingen werken op vertoon van hun mediatheekpas. De leerlingen hebben via het schoolnetwerk toegang tot internet. Vanaf de computerwerkplekken kan ook geprint worden.

 

Gebruiksregels en pasjesregeling

Alle medewerkers en leerlingen van het Marnix Gymnasium kunnen van de diensten van de mediatheek gebruik maken. Hieraan zijn regels verbonden die zijn vastgelegd in een document genaamd ‘Gebruiksregels mediatheek’.