Het Marnix

Organisatie

ORGANISATIE

organisatie organisatie organisatie

Voor leerlingen is de ELO (electronische leeromgeving) de belangrijkste informatiebron als het gaat om vakken, toetsen en reglementen. Elke leerling heeft hier een persoonlijke inlogcode voor. Verder staat in de schoolgids beschreven welke regels we op school hanteren en hoe het onderwijs georganiseerd is. Op deze pagina vind je daarvan een aantal belangrijke onderdelen.