Organisatie

CVO

CVO

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs

Onze school maakt deel uit van CVO. Deze vereniging omvat zeven scholengroepen voor voortgezet onderwijs, variërend van praktijkonderwijs tot categoraal gymnasium. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen. Ze verzorgen op 40 locaties onderwijs voor zo’n 20.000 leerlingen.

CVO biedt jonge mensen stimulerend onderwijs en een brede vorming, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. De CVO-scholen hebben hun onderwijs kleinschalig georganiseerd, zodat leerlingen zich veilig kunnen voelen en gekend weten.

Bestuur CVO
Voorzitter Raad van Bestuur:
Drs. ir. M.A. Mittelmeijer RI
Mr. drs. A. Bestebreur MPA

Bezoekadres
Henegouwerplein 14
3021 PM Rotterdam

Correspondentieadres
Postbus 22421
3003 DK Rotterdam

(010) 217 13 99
secretariaat@cvo.nl