Het zorgteam

Gespecialiseerde inzet

ZORG

zorg zorg zorg

Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij de reguliere begeleiding ontoereikend is of waarbij gespecialiseerde inzet nodig is. Deze situaties worden overgedragen aan het zorgteam.

Zorgteam
Het zorgteam is een multidisciplinair team dat bestaat uit:

  • Afdelingsleiders
  • Schoolmaatschappelijk werkster
  • Begeleiders passend onderwijs

In het zorgteam wordt besproken hoe een leerling het best geholpen kan worden als problemen de mogelijkheden van de mentor overstijgen. Er wordt een persoonlijk zorgplan gemaakt en uitgevoerd, indien nodig in overleg met de ouders en de mentor. Vaak voert de schoolmaatschappelijk werkster eerst een aantal gesprekken met de leerling om tot een oplossing te komen. Soms moet er hulp buiten school worden gezocht; dan verwijst het zorgteam een leerling naar specialisten op het gebied van zijn/haar probleem.

Schoolondersteuningsprofiel
De Wet Passend Onderwijs verplicht scholen een beschrijving te maken van de ondersteuning die de school zelf of met behulp van anderen biedt: het schoolondersteuningsprofiel. Samenwerkingsverband Koers VO heeft ervoor gekozen om alle schoollocaties dat op dezelfde manier te laten doen, zodat het vergelijkbaar is. De website Koers VO Schoolprofielen is hiervan het resultaat. Hieronder is het schoolondersteuningsprofiel van het Marnix Gymnasium te downloaden.