Het zorgteam

Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSPERSOON

vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon 

Binnen onze school proberen we leerlingen en medewerkers een veilige en prettige omgeving te bieden. Respect voor de ander en collegialiteit behoren tot de normale omgangsvormen. Als er toch problemen zijn die het functioneren in het dagelijks schoolleven belemmeren, dan kunnen leerlingen en personeel terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze kan hulp bieden bij het oplossen van problemen waar de betrokkene zelf niet meer uitkomt. Een vertrouwenspersoon is medeverantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat, organiseert voorlichting en werkt mee aan het opstellen van gedragsregels.

 

Een vertrouwenspersoon is aanspreekpunt bij meldingen van seksuele intimidatie, discriminatie en agressie en geweld; bij situaties waarin anderen worden gepest, psychisch of fysiek worden lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.

De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van de klager, leerling of personeelslid, en samen zoeken zij naar oplossingen. Hij of zij geeft informatie over de mogelijke procedures, geeft ondersteuning en advies en is verplicht tot geheimhouding.

Dhr. J. Leuven

Het e-mailadres staat in het ouder- en leerlingenportal.

Mw. N. van der Walle