Het zorgteam

Schoolmaatschappelijkwerk

schoolmaatschappelijkwerk

Schoolmaatschappelijk werk Schoolmaatschappelijk werk Schoolmaatschappelijk werk

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Deze medewerker maakt deel uit van het zorgteam en biedt daarnaast laagdrempelige zorg aan leerlingen. Het schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden als er sprake is van meerdere problemen die betrekking hebben op: opvoeding, de gezinssituatie, leefomgeving of bijvoorbeeld problemen in de onderwijssituatie. De schoolmaatschappelijk werker onderzoekt met de leerling wat het probleem is en waar mogelijke oplossingen liggen. Als het nodig is, worden de ouders erbij betrokken, bijvoorbeeld als een verwijzing naar een voorziening voor geestelijke gezondheidszorg verstandig lijkt.

Mw. J. van Gijn

Het e-mailadres staat in het ouder- en leerlingenportal.