Marnix-MR

De Medezeggenschapsraad

medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel. De MR oefent controle uit op het beleid van de school en heeft de bevoegdheid om alle schoolzaken te bespreken. Daarbij heeft de MR ook advies- en instemmingsrecht.

De MR vergadert enkele malen per jaar over zaken als het schooljaarverslag, het boekenfonds, huisvesting, het schoolbudget en onderwijskundige ontwikkelingen. Eén of twee leden van de MR vertegenwoordigen de Marnix-MR in de gemeenschappelijke MR van CVO. Daar wordt over zaken gesproken die het schoolniveau overstijgen, zoals de CAO.

De medezeggenschapsraad is te bereiken via: mr@marnixgymnasium.nl.

De MR bestaat momenteel uit:

Personeel
mw. drs. J. van Bossum
dhr. drs. E. Berkhof, secretaris
dhr. drs. C. Ehrhardt
dhr. J. Kok MSc

Ouders
mw. M. Boudesteijn
dhr. C. Alderliesten

Leerlingen
voorzitter senaat: Ayoub Acharki
secretaris senaat: Nyzhoni Lachman