Marnix-MR

De Medezeggenschapsraad

medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel. De MR oefent controle uit op het beleid van de school en heeft de bevoegdheid om alle schoolzaken te bespreken. Daarbij heeft de MR ook advies- en instemmingsrecht.

De MR vergadert enkele malen per jaar over zaken als het schooljaarverslag, het boekenfonds, huisvesting, het schoolbudget en onderwijskundige ontwikkelingen. Eén of twee leden van de MR vertegenwoordigen de Marnix-MR in de gemeenschappelijke MR van CVO. Daar wordt over zaken gesproken die het schoolniveau overstijgen, zoals de CAO.

De medezeggenschapsraad is te bereiken via: mr@marnixgymnasium.nl.

De MR bestaat momenteel uit:

Personeel
mw. drs. J. van Bossum (vice voorzitter)
dhr. J. Leenders
dhr. drs. E. Berkhof (secretaris)
dhr. M. Kortleven

Ouders
mw. M. Boudesteijn (voorzitter)
mw. Hetty Hessels

Leerlingen
Sanae Benchellal (secretaris senaat)
Mila Sonke (secretaris senaat)

“Mijn naam is Judith van Bossum, docent klassieke talen. Schoolorganisatie en beleid hebben altijd mijn belangstelling gehad. Als lid van de MR kun je een bijdrage leveren aan dat wat goed is voor het Marnix Gymnasium, door mee te denken met het beleid, uitgezet door de schoolleiding en het ministerie en door voorstellen te kunnen doen. De samenwerking tussen ouders en leerlingen en docenten in de MR beschouw ik als zeer stimulerend onderdeel van mijn werk.”

Judith van Bossum

Docent klassieke talen

“Sinds 1989 ben ik als technisch onderwijsassistent scheikunde werkzaam op ons Marnix. Vanaf 1998 t/m 2021 heb ik ook de scheikundelessen voor klas 3 mogen geven. Dit heb ik al die tijd met veel plezier gedaan maar op een gegeven moment moet je ook afbouwen. Ook ben ik al heel wat jaren mentor van het CGB. Vanaf 1989 ben ik ook meerdere malen (als OOP-er) lid geweest van de MR. Ik vind het belangrijk dat het OOP ook vertegenwoordigd is in de MR. Vaak wordt het werk van de OOP niet echt opgemerkt. In ieder geval zolang alles goed gaat maar ik zeg altijd maar dat het OOP de olie in de motor is. Daarom is het van belang dat de OOP kant van het verhaal ook meegenomen wordt in het maken van beslissingen. Uiteindelijk hebben we allemaal maar één doel en dat is “ons Marnix”.

Joop Leenders

TOA scheikunde

“Sinds 2010 ben ik werkzaam als wiskunde docent aan het Marnix Gymnasium. Door de aanwezigheid van leuke leerlingen en collega’s is het een fijne school om te werken. Als MR-lid is het prettig om mee te denken over de keuzes die gemaakt worden en daarbij te letten op de goede werksfeer en werkdruk voor collega’s en leerlingen. Dit is mijn derde jaar in de medezeggenschapsraad en mijn tweede jaar als secretaris.”

Erik Berkhof

Docent wiskunde

“Naast mijn werk als docent Natuurkunde en R&D bij het Marnix Gymnasium, wil ik ook graag op andere manieren bijdragen aan het onderwijs aan onze leerlingen. De MR biedt voor mij een mooie plek om die bijdrage te leveren. Het hoofddoel is dat wij een goede en fijne school zijn voor zowel leerlingen, als collega’s, als ouders en ik denk graag mee over de keuzes die daarin moeten worden gemaakt. Ik neem dit jaar voor het eerst deel aan de MR als lid van de personeelsgeleding.”

Matthias Kortleven

Docent Natuurkunde en R&D

“Mijn kinderen zitten alle drie op het Marnix Gymnasium en vinden het een fijne school. Omdat je als ouder van middelbare schoolkinderen wat meer afstand van school hebt in vergelijking met de lagere school, vind ik het leuk om mee te kunnen denken, adviseren en besluiten in de medezeggenschapsraad. Het Marnix is een relatief kleine school met een veilig schoolklimaat, waar de docenten zich met hart en ziel inzetten. Het is fijn om daaraan via de medezeggenschapsraad een bijdrage te kunnen leveren.”

Maartje Boudesteijn

Advocaat

Sinds het schooljaar 2022-2023 bezoekt onze middelste zoon het Marnix gymnasium. En met plezier, het Marnix is een prachtige plek waar kinderen zich veelzijdig kunnen ontwikkelen. Naast het klassieke pakket biedt de school een breed en eigentijds spectrum zoals Chinees, Informatica en het Honours programma. De activiteiten van onder andere het CGB maken dat leerlingen zich ook sociaal kunnen ontwikkelen waarbij ze zelf hun tempo en betrokkenheid kiezen. Kortom een school met traditie waar je je kunt ontplooien.

Zelf ben ik bestuurskundige en werkzaam als adviseur, onder andere in het hoger onderwijs als secretaris. Het Marnix is een kleine school en de schoolleiding is makkelijk te bereiken, maar in het grotere verband van onderwijsregelgeving en het CVO is onderwijs best complex en ondoorzichtig georganiseerd daarom maak ik mij in de MR en de GMR (gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad CVO) sterk voor duidelijkheid en transparantie. 

Hetty Hessels

Bestuurskundige

“Ik ben Sanae Benchellal en zit in de vierde klas van het Marnix Gymnasium. Ik ben de secretaris van de senaat en dus ook lid van de MR. Ik zou het Marnix typeren als een actieve school met een aangename sfeer waar de stem van de leerlingen gehoord wordt en met hun inbreng iets gedaan wordt. De MR is bij uitstek het platform waar leerlingen, ouders en schoolleiding bij elkaar komen en samen kunnen sparren over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op het Marnix Gymnasium. Op deze manier worden alle drie de partijen gehoord. Mijn rol is de belangen van de leerlingen te behartigen en daar heb ik ontzettend veel zin in.”

Sanae Benchellal

Leerling - secretaris senaat

”Ik ben Mila Sonke en ik zit momenteel in de vierde klas op het Marnix Gymnasium. Ik ben secretaris van de senaat en ben daardoor lid geworden van de MR. Het Marnix Gymnasium vindt het belangrijk dat de stem van de leerlingen ook meetelt in een beslissing. Daar zet ik mij graag voor in. De MR is een belangrijke plek hiervoor. Ouders, leerlingen en de schoolleiding komen samen om te discussiëren over allerlei plannen. Ik zit er voor de leerlingen en vertegenwoordig de mening van de leerlingen in de MR met veel plezier.”

Mila Sonke

Leerling - secretaris senaat