Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.
Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.

Begeleiding

Het Marnix Gymnasium is een school van middelgrote omvang. Door de kleinschaligheid kennen we elkaar en hebben we persoonlijke aandacht voor elkaar. Als er wat is, kunnen onze leerlingen en hun ouders altijd terecht bij de mentor of de docent.

Het succes van een leerling wordt in belangrijke mate bepaald door intelligentie, werkhouding en inzet. Maar andere factoren kunnen ook van invloed zijn op de prestaties en het welbevinden van onze leerlingen. Alle leerlingen kunnen de zorg krijgen die ze nodig hebben; afhankelijk van de situatie wordt bekeken welke hulp of extra begeleiding een leerling nodig heeft.

Mentoren

Om de overgang van de basisschool naar de eerste klas goed te laten verlopen, heeft elke leerling een mentor. De mentor zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van het welbevinden van de leerling en houdt in de gaten of de studievoortgang naar wens verloopt. De mentor is het eerste aanspreekpunt bij overleg tussen thuis en school. Mentoren proberen problemen met schoolresultaten of sociaal-emotionele problemen met de leerling op te lossen.

In de eerste klas geeft de mentor ook studielessen, zodat leerlingen ‘leren leren’. In klas 3 en 4 helpt de mentor bij de profielkeuzebegeleiding en in klas 5 en 6 bij de oriëntatie op de vervolgstudie en de loopbaan.

Afdelingsleiders

Op het Marnix zijn drie afdelingsleiders; elk heeft twee leerjaren onder zijn hoede. Ze sturen het onderwijsproces en de activiteiten binnen de leerjaren aan. Samen met de mentor dragen zij zorg voor de leerlingen uit hun leerjaar.

Carolina Dongen

Afdelingsleider Jaar 1 & 2

Marnix Kolet

Afdelingsleider Jaar 3 & 4

Birgit van Elk

Afdelingsleider Jaar 5 & 6

Decanen

In de derde klas gaan leerlingen nadenken over welk(e) profiel(en) ze willen kiezen en wat ze na het Marnix Gymnasium gaan studeren. In de tweede lesperiode zijn er tijdens de mentoruren keuzelessen, waarin leerlingen opdrachten maken om na te denken over de keuze van een profiel en de keuzevakken in de bovenbouw.

Als een leerling niet weet wat hij moet kiezen, dan kan hij een afspraak maken met de decaan, alleen of samen met zijn ouders. Bij het maken van de keuze kunnen docenten ook adviseren. Halverwege het schooljaar van klas 3 moet een leerling vervolgens een definitieve keuze maken.

Decanenet

Meer Aanvullende informatie over het decanaat, data voor keuzeavonden en decaangesprekken.