Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.
Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.

Kwaliteit

Bij het Marnix Gymnasium staat de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel. De slagingspercentages van de school liggen al jaren ruim boven de 95% en het gemiddelde eindexamencijfer ligt boven het landelijk gemiddelde. De doorstroomcijfers van zowel onder- als bovenbouw zijn goed. We werken dan ook voortdurend aan de ontwikkeling en kwaliteit van ons onderwijs.

We laten ons inspireren door de klassieke en christelijke cultuur en bieden als gymnasium een veilige onderwijsomgeving, waarbinnen leerlingen intellectueel worden uitgedaagd en gestimuleerd tot persoonlijke groei. Daarbij stellen we als doel dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende volwassenen, die eigen keuzes maken en omzien naar elkaar en de medemens elders in de wereld. Rekening houden met anderen is ook in de dagelijkse omgang een basiswaarde voor iedereen binnen de school.

We vinden het belangrijk dat leerlingen nadenken over achterliggende vragen, zich een eigen mening vormen en leren omgaan met verschillen tussen mensen.

Oordeel Inspectie

Ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is zeer tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op het Marnix Gymnasium. Op de website van de Inspectie van het onderwijs zijn de bevindingen omtrent het onderwijs op het Marnix Gymnasium in te zien. Daaruit blijkt dat de inspectie positief oordeelt over de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de school.

Scholen op de kaart

Op de website Scholen op de kaart worden de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland in beeld gebracht. Via deze site geven scholen inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. Ook hier is te zien dat het Marnix Gymnasium op alle gebieden bovengemiddelde scores behaalt.