Het Marnix

Kwaliteit

KWALITEIT OP HET MARNIX

We laten ons inspireren door de klassieke en christelijke cultuur en bieden als gymnasium een veilige onderwijsomgeving, waarbinnen leerlingen intellectueel worden uitgedaagd en gestimuleerd tot persoonlijke groei. Daarbij stellen we als doel dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende volwassenen, die eigen keuzes maken en omzien naar elkaar en de medemens elders in de wereld. Rekening houden met anderen is ook in de dagelijkse omgang een basiswaarde voor iedereen binnen de school.

We vinden het belangrijk dat leerlingen nadenken over achterliggende vragen, zich een eigen mening vormen en leren omgaan met verschillen tussen mensen.