Het Marnix

Scholen op de kaart

scholen op de kaart

Op de website Scholen op de kaart worden de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland in beeld gebracht. Via deze site geven scholen inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. Ook hier is te zien dat het Marnix Gymnasium op alle gebieden bovengemiddelde scores behaalt.