Leerlingen

Roosters

ROOSTERS
We werken met een 50 minutenrooster. Soms zijn er tijdelijke roosteraanpassingen vanwege bijzondere activiteiten; dan werken we met een 40-minutenrooster. Op de Somtoday kunnen leerlingen hun eigen rooster inzien.

TOETSROOSTERS

roosters roosters roosters

Voor elke toetsweek wordt een toetsrooster gemaakt. Op dit rooster kan een leerling zien op welke dag en op welk tijdstip een toets afgenomen wordt. Als een leerling tijdens de toetsweek op één of meerdere dagen geoorloofd afwezig is, dan mag hij of zij een toets of toetsen inhalen. Deze inhaaltoetsen worden na een toetsweek afgenomen; het inhaalrooster wordt ook op de site geplaatst.

Voor de leerlingen van klas 4, 5 en 6 bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden PTA-toetsen te herkansen. De leerlingen moeten zich binnen de gestelde termijn aanmelden voor de PTA’s die zij willen herkansen. Het herkansingsrooster wordt eveneens op de site geplaatst.

Leerlingen uit klas 6 moeten een profielwerkstuk (PWS) maken. Om een goede voortgang te garanderen worden er in het cursusjaar een vijftal besprekingen tussen leerlingen en begeleider(s) gepland. Hiervoor wordt een apart rooster gemaakt: het rooster pws-bespreking.

Voor leerlingen van klas 6 is er natuurlijk ook het rooster van het centraal schriftelijk eindexamen (CSE). Dit rooster (1e en 2e tijdvak) wordt ook geplaatst. Daarnaast zijn er voor de zesdeklasser links naar enkele voor het examen belangrijke sites.