Begeleiding

MENTORAAT

MENTORAAT

Om de overgang van de basisschool naar de eerste klas goed te laten verlopen, heeft elke leerling een mentor uit het mentoraat. De mentor zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van het welbevinden van de leerling en houdt in de gaten of de studievoortgang naar wens verloopt. De mentor is het eerste aanspreekpunt bij overleg tussen thuis en school. Mentoren proberen problemen met schoolresultaten of sociaal-emotionele problemen met de leerling op te lossen.

In de eerste klas geeft de mentor ook studielessen, zodat leerlingen ‘leren leren’. In klas 3 en 4 helpt de mentor bij de profielkeuzebegeleiding en in klas 5 en 6 bij de oriëntatie op de vervolgstudie en de loopbaan.

AFDELINGSLEIDERS

Op het Marnix zijn twee afdelingsleiders; elk heeft drie leerjaren onder zijn hoede.