Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.
Zoekt u onze downloads? Die kunt u vinden in de footer.

Bovenbouw

Het Marnix Gymnasium is een kleinschalig categoraal gymnasium. Het Marnix Gymnasium staat voor onderwijs dat gericht is op de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes. Docenten en leerlingen werken met een veelheid aan werkvormen, vaak klassikaal, maar ook individueel en in kleine groepen. De aangeboden stof dient niet op zichzelf te staan, maar verbanden te leggen met de wereld waarin leerlingen leven. Intellectuele vorming betekent voor ons dat docenten leerlingen inspireren tot zelfstandig denken, hun leergierigheid aanspreken en een open en kritische houding stimuleren.

Vier profielen vanaf klas 4: Tweede Fase

In de bovenbouw volgen leerlingen één of meer profielen waarin zij afstuderen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Een dergelijk profiel staat voor een vaststaand pakket van schoolvakken. Veel leerlingen van onze school kiezen een dubbel profiel. Bijzonder aan onze school is dat je in je vrije ruimte alle vakken mag kiezen die we aanbieden, los van het profiel dat je gekozen hebt. Dat kom je op niet veel scholen tegen.

Extra talen

Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen zich breed ontwikkelen en voldoende uitdaging krijgen, bieden we leerlingen in klas 4 ook verplicht een extra taal aan: Frans of Duits. Als extra keuzetaal kunnen leerlingen ook Spaans of Chinees volgen. Voor Duits, Engels, Frans en Spaans kunnen leerlingen naast het reguliere examen ook een extra internationaal erkend certificaat halen.

Kunstvak

Leerlingen kunnen vanaf klas 4 het Kunstvak als examenvak kiezen. Het is een vak, dat vaak gekozen wordt bij het profiel Cultuur & Maatschappij. Ook kan het gekozen worden als extra vak in de vrije ruimte. Leerlingen verdiepen zich in cultuurgeschiedenis en beeldende vorming, maar maken zelf ook kunstwerken. Een selectie daarvan presenteren zij op de eindexamenexpositie. Leerlingen gaan naar verschillende ateliers, (film-) theaters en musea. Leerlingen krijgen daarmee een extra cultuuraanbod.

Informatica

Vanaf de vierde klas wordt ook het vak Informatica aangeboden. Leerlingen die Informatica kiezen, oriënteren zich op de belangrijkste vakgebieden van informatica: informatiesystemen ontwikkelen (bedrijfskundige informatica), programmeren (technische informatica) en websites maken (media- en kennistechnologie).

Wiskunde D

Daarnaast hebben wij met de invoering van de Tweede Fase ook Wiskunde D ingevoerd. De leerlingen die Wiskunde B volgen (de abstractere en zwaardere variant van Wiskunde) krijgen de gelegenheid om zich nog extra te verdiepen in Wiskunde D. Dit vak geeft hen niet alleen de mogelijkheid dieper in de Wiskunde te duiken, maar zich tevens beter voor te bereiden op een exact wetenschappelijke studie.

Eerder examen doen? Dat kan!

Voor leerlingen die doubleren in klas 5 is het mogelijk om in maximaal 2 vakken waar zij minimaal een 7 als eindcijfer voor hebben behaald toch al centraal examen te doen. Zo hoeven zij niet alle vakken opnieuw te doen en kunnen ze door met de vakken waar ze goed in zijn.