Onderwijs

Bovenbouw

BOVENBOUW

Het Marnix Gymnasium is een kleinschalig categoraal gymnasium. Het Marnix Gymnasium staat voor onderwijs dat gericht is op de integratie van kennis, vaardigheden en attitudes. Docenten en leerlingen werken met een veelheid aan werkvormen, vaak klassikaal, maar ook individueel en in kleine groepen. De aangeboden stof dient niet op zichzelf te staan, maar verbanden te leggen met de wereld waarin leerlingen leven. Intellectuele vorming betekent voor ons dat docenten leerlingen inspireren tot zelfstandig denken, hun leergierigheid aanspreken en een open en kritische houding stimuleren.

VIER PROFIELEN VANAF KLAS 4: TWEEDE FASE

In de bovenbouw volgen leerlingen één of meer profielen waarin zij afstuderen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Een dergelijk profiel staat voor een vaststaand pakket van schoolvakken. Veel leerlingen van onze school kiezen een dubbel profiel. Bijzonder aan onze school is dat je in je vrije ruimte alle vakken mag kiezen die we aanbieden, los van het profiel dat je gekozen hebt. Dat kom je op niet veel scholen tegen.

EERDER EXAMEN DOEN? DAT KAN!

Voor leerlingen die doubleren in klas 5 is het mogelijk om in maximaal 2 vakken waar zij minimaal een 7 als eindcijfer voor hebben behaald toch al centraal examen te doen. Zo hoeven zij niet alle vakken opnieuw te doen en kunnen ze door met de vakken waar ze goed in zijn.