Meer uitdaging nodig?

TALENTONTWIKKELING

KLAS 1

BEGAAFDHEIDSONDERZOEK RADBOUD UNIVERSITEIT

talentontwikkeling talentontwikkeling talentontwikkeling

In klas 1 worden alle leerlingen getest om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij ieders belangstelling, motivatie en capaciteiten. De testen worden afgenomen door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. De uitkomsten hiervan geven een beeld van de capaciteiten en schoolmotivatie van de leerling. Mede op basis hiervan kan besloten worden tot het aanbieden van extra begeleiding of extra uitdaging, zoals deelname aan het verbredingsproject in klas 2.

KLAS 2 & 3

VERBREDINGSPROJECTEN EN WETENSCHAPKNOOPPUNT

In klas 2 kunnen leerlingen, die meer of op een andere manier uitdaging nodig hebben, deelnemen aan een verbredingsproject. Zij volgen dan minder lesuren en werken zelfstandig (maar wel met begeleiding) aan een eigen project dat hun specifieke interesse heeft. Alle projecten worden op een avond in april gepresenteerd aan ouders, docenten en andere belangstellenden.

Voor leerlingen uit de 3e klas bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een verrijkingsproject op de Erasmus Universiteit. Ze volgen daar colleges waarbij een bepaald thema belicht wordt vanuit verschillende opleidingsperspectieven, gegeven door promovendi en hoogleraren. Leerlingen gaan naar aanleiding van een van de thema’s aan de slag met opdrachten, die vanuit de verschillende disciplines zijn benaderd. Ze zullen als afsluiting een presentatie geven.

KLAS 4 T/M 6

PRE-UNIVERSITY COLLEGE

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen bij de Universiteit van Leiden verbredingsprogramma’s volgen. Ze kunnen een keuze maken uit het programma van LAPP-Top of Pre-University College. Aan dit samenwerkingsprogramma tussen de universiteit van Leiden en verschillende scholen in Nederland, neemt het Marnix sinds 2006 deel. Leerlingen met een brede interesse maken binnen het PRE-programma kennis met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

ERASMUS UNIVERSITY COLLEGE

Het programma Erasmus University College Junior biedt leerlingen gelegenheid om kennis te maken met de internationaal georiënteerde opleiding Liberal Arts & Science (EUC). Het omvat een speciaal programma waarbij leerlingen tevens kunnen ervaren hoe het is om te studeren aan de universiteit.

Voor de programma’s geldt een selectieprocedure. Leerlingen die willen deelnemen, doen aan het einde van klas 4 hieraan mee.

JUNIOR MED. SCHOOL, JUNIOR TU DELFT

Ook kunnen leerlingen van het Marnix studeren aan de Junior Med. School van het Erasmus MC, een programma voor leerlingen met een grote interesse in geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek. Na succesvolle voltooiing en het behalen van het gymnasiumdiploma kan een leerling instromen in de studie geneeskunde aan het Erasmus MC.

HET HONOURS PROGRAMMA

Het Marnix Gymnasium neemt deel aan het honoursprogramma, dat speciaal is ontwikkeld voor leerlingen van de zelfstandige gymnasia in Nederland. Dit programma is erop gericht om individuele leertrajecten voor bijzonder getalenteerde leerlingen in te richten; dit bestaat uit extra leeractiviteiten die zij binnen en buiten de lessen doen; daarbij laten zij hun competentieontwikkeling en leerresultaten zien. Gaandeweg bouwen ze een portfolio op om de ontwikkeling in competenties te onderbouwen. Leerlingen die het programma succesvol afronden krijgen een testimonium Honours Programma Gymnasia.