Onderwijs

onderbouw

onderbouw

onderbouw

onderbouw

In de onderbouw leggen leerlingen in drie jaar een stevige basis voor hun gehele opleiding. Hierbij gaat het niet alleen om het verwerven van kennis, maar ook om het ontwikkelen van toekomstgerichte vaardigheden. De keuzeprogramma’s Research & Development en Art & Culture spelen hierbij een belangrijke rol.

 

 

 

BREDE BASIS & 21e EEUWSE VAARDIGHEDEN

In de onderbouw leggen leerlingen in drie jaar een stevige basis voor hun gehele opleiding. Naast alle reguliere VWO-vakken krijgen de leerlingen vanaf klas 1 al Latijn en Grieks. Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen ook zelf leren onderzoeken en uitvoeren hebben we voor de onderbouw de keuzeprogramma’s A&C en R&D ontwikkeld. A&C staat voor Art & Culture en R&D voor Research & Development. Bij beide programma’s leren leerlingen vaardigheden als informatie verwerven, creatief denken, communiceren en samenwerken. Dat noemen we ook wel 21e eeuwse vaardigheden.

 

 

 

internationalisering

Naast het keuzeprogramma volgen alle leerlingen in klas 1 en 2 het vak Internationalisering. We vinden het namelijk ook belangrijk dat leerlingen goed op de hoogte zijn van wat er in de wereld gebeurt en welke internationale ontwikkelingen voor de toekomst belangrijk zijn. Vraagstukken die aan bod komen zijn bijvoorbeeld internationale politiek, globalisering, klimaatbeheersing en migratie.

 

 

 

profielkeuze

Aan het eind van de derde klas hebben de leerlingen met de meeste vakken kunnen kennismaken. Op grond hiervan bepaalt de leerling zijn of haar profielkeuze voor de bovenbouw. Niet alleen de decaan begeleidt de leerling bij deze keuze. De docenten brengen advies uit, de derdeklasmentoren geven keuzebegeleidingslessen en ook de ouders worden bij het keuzeproces betrokken.