16 september 2020

De Talentenklas is van start gegaan!

‘De Talentenklas is woensdag 16 september van start gegaan bij ons op het Marnix Gymnasium.
15 getalenteerde Rotterdamse groep 8-leerlingen die intelligent zijn maar waarbij dit er door een taalachterstand of gebrek aan culturele bagage onvoldoende uitkomt, volgen een schooljaar lang de Talentenklas op onze school. Ook de ouders volgen een talentenprogramma om hun kind goed te kunnen begeleiden naar het gymnasium.

‘Ik dacht lang dat ik het vwo niet zou halen, nu weet ik: ook ik kan het!’

– aldus een deelnemer van de Talentenklas