15 december 2020

Online onderwijs op het Marnix

Gisteravond heeft het kabinet een strenge lockdown afgekondigd. Tot en met 19 januari 2021 gaan musea, theaters en niet-essentiële winkels dicht en moeten – helaas-  ook tot 18 januari de scholen de deuren sluiten. Dit betekent dat we op het Marnix Gymnasium vanaf woensdag 16 december overgaan tot onderwijs op afstand. Uiteraard hopen wij dat deze maatregelen helpen om het aantal besmettingen terug te brengen en de druk op de zorg te verminderen. Wij zijn dankbaar dat de besmettingsgraad op het Marnix Gymnasium sinds de openstelling van onze school laag is gebleven, ondanks een lichte stijging de afgelopen week. Dat is mede te danken aan de inspanningen van een ieder om zich aan de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op onze school te houden. Ik ben er als rector trots op dat we dat met elkaar volbracht hebben!

We sluiten deze laatste lesweek voor de kerstvakantie op een bijzondere manier met elkaar af.  Ondanks dat dit niet de afsluiting is die ik onszelf en onze leerlingen gun, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de flexibiliteit, het vertrouwen en de prettige samenwerking het afgelopen jaar. 2020 was in vele opzichten ‘een jaar om niet te vergeten’ voor ons allen.
Ik kijk ernaar uit om in 2021 samen verder op te trekken.
Onderweg naar nieuwe tijden.
Alvast een gezegend en gezond nieuw jaar gewenst!

Met vriendelijke groet,
Drs. Leezan van Wijk MEL
Algemeen Directeur/Rector

De volledige brief aan ouders en leerlingen is hier te lezen.