12 februari 2021

Marnix Gymnasium op het NOS Journaal

De stappen die we deze week op het Marnix zetten, zijn niet onopgemerkt gebleven. Vanmorgen zijn er op onze school opnames gemaakt voor het NOS Journaal.
Zowel de stem van de schoolleiding, docenten als ook onze leerlingen is hierin meegenomen. Het was mooi (en ook ontroerend) om te horen hoe treffend onze leerlingen de noodzaak van fysiek onderwijs kunnen verwoorden. Ook wij als school zitten in de spagaat van het willen verzorgen van goed onderwijs (in de breedste zin van het woord) en het kunnen bieden van een veilige leer- en werkomgeving.
In het interview wordt gerefereerd aan een open brief die deze week vanuit ca. 100 Rotterdamse en Amsterdamse scholen gestuurd is aan Minister Slob.
 
We hopen dat we als school op een heldere manier de (on)mogelijkheden, behoeften en zorgen van de huidige situatie in het VO geschetst hebben. Hopelijk draagt dit alles bij aan een veilige en versnelde opening van de middelbare scholen.