24 februari 2021

Middelbare scholen per 1 maart open,
planning Marnix blijft ongewijzigd

MIDDELBARE SCHOLEN PER 1 MAART OPEN, PLANNING MARNIX BLIJFT ONGEWIJZIGD

Op dinsdag 23 februari heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer naar school mogen. Na de eerste voorzichtige stap die we twee weken geleden reeds op het Marnix Gymnasium hebben gezet om meer groepen leerlingen op school te verwelkomen, krijgen nu ook leerlingen van andere middelbare scholen deze mogelijkheid. Dat is goed nieuws!

Er zijn nog diverse vervolgstappen nodig voordat we onze leerlingen weer het onderwijs kunnen bieden zoals ze van ons gewend zijn. Als pilotschool voor de sneltesten werken we als Marnix Gymnasium ook de komende periode graag verder mee aan het landelijk plan van aanpak voor deze noodzakelijke vervolgstappen. Dit onderzoek is nodig om snel en accuraat te kunnen handelen als zich een besmetting op school voordoet en een verdere openstelling van de scholen op een veilige manier mogelijk te maken.

Tot en met de toetsweek zijn er geen wijzigingen in de planning op het Marnix Gymnasium. Alle leerlingen zijn reeds voor de voorjaarsvakantie hierover door ons geïnformeerd. Deze planning is terug te vinden in Teams en in de nieuwsbrief voorjaarseditie.

Nog een fijne vakantie gewenst!