10 mei 2021

Marnix in De Groene Amsterdammer:
onze visie op categoraal gymnasium-onderwijs

 

 

Marnix in De Groene Amsterdammer: onze visie op categoraal gymnasium-onderwijs

Onze conrector Cees Kom deelt de visie van het Marnix Gymnasium op het categoraal gymnasium-onderwijs in De Groene Amsterdammer van 5 mei 2021. Lees hier het volledige artikel in de Groene Amsterdammer.

Het Marnix in Rotterdam heeft als eerste gymnasium het programma van De Transformatieve School gedaan. Conrector Cees Kom vertelt erover aan de telefoon. De populatie leerlingen op deze school is in korte tijd veel diverser geworden, terwijl het docentenkorps in eerste instantie min of meer hetzelfde bleef. ‘Merry (Michael Merry, red.) schetst een wat eenzijdig beeld van gymnasia, met vaak de Amsterdamse context als uitgangspunt. Hier in Rotterdam hebben we drie zelfstandige gymnasia waar niet wordt geloot. Die gymnasia moeten echt hun best doen om hun relevantie waar te maken. Ze hebben niet vanzelfsprekend elk jaar weer 150 nieuwe leerlingen, zoals in Amsterdam.’

Een aantal jaar geleden begon er iets te kantelen. ‘Het was niet meer vanzelfsprekend dat de achtergronden van docent en leerling in dezelfde lijn lagen’, vertelt Kom. ‘Dit is van oudsher een protestants-christelijke school waar men vanzelf veel waarden deelde: wat je op school leerde, leerde je ook thuis en in de kerk. Diversiteit en secularisatie zijn toegenomen en daardoor zijn die gedeelde waarden niet meer vanzelfsprekend, terwijl er wel een groot gevoel van inclusiviteit is op onze school. Dat kan leiden tot handelingsverlegenheid bij de docent. Een leraar die een leerling aanspreekt op het maken van troep krijgt te horen dat hij discrimineert. Een meisje moet altijd maar helpen in het restaurant van haar ouders en haar schoolresultaten lijden daaronder. Hoe ga je daarmee om?’

Over dat soort vragen zijn ze op het Marnix het gesprek aangegaan. Een belangrijk onderdeel van het programma is dat docentcoaches observeren tijdens de lessen, maar ook dat docenten bij elkaar in de klas kijken en opletten waar precies die codes door elkaar lopen. ‘Dat is natuurlijk spannend, maar het is ontzettend leerzaam geweest.’

Later in het artikel:
Om leerlingen met diverse achtergronden aan te trekken en goed te begeleiden, zoeken verschillende gymnasia bovendien actief contact met basisscholen. Zo vertelt Cees Kom over de Talentenklassen in Rotterdam. Het Marnix heeft contact met docenten in het primair onderwijs en stelt klassen samen met leerlingen die al in groep acht op woensdagmiddag komen proeven van het gymnasium. ‘Dat zijn leerlingen die getalenteerd zijn, maar soms de taalkundige en culturele context missen van andere kinderen. Ze spreken minder vaak Nederlands thuis, gaan minder vaak naar een museum; daar gaan wij in de Talentenklas samen met de ouders juist mee aan de slag.’