2 september 2021

Coronamaatregelen met ingang van
het nieuwe schooljaar

 

CORONAMAATREGELEN MET INGANG VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Op het Marnix Gymnasium staan wij in de startblokken, klaar om onze leerlingen deze week (weer) te verwelkomen. We hebben zin om te beginnen!
Hieronder is een overzicht te lezen van de coronamaatregelen die met ingang van dit schooljaar gelden op het Marnix Gymnasium. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 20 september 2021.
Op deze manier is het voor iedereen helder hoe het er vanaf deze week op onze school aan toe gaat.

Mondkapjesplicht
In ons schoolgebouw draagt iedereen op de gangen een mondkapje. De mondkapjes zijn tijdens de 1e schoolweek nog gratis verkrijgbaar bij de conciërges. Vanaf de 2e schoolweek zijn de mondkapjes tegen betaling (€ 0,50) verkrijgbaar bij de conciërges. Onze eerstejaarsleerlingen ontvangen op hun 1e schooldag een Marnix-mondkapje.

Hygiëne & veiligheid
Basismaatregelen zoals vaak handen wassen en thuis blijven bij klachten blijven van kracht, net zoals de anderhalve meter afstandsregel tussen leerlingen en onderwijspersoneel. Onze lokalen blijven voorzien van desinfectiepompjes.

Testen
Er wordt niet meer risicogericht getest op het Marnix Gymnasium. In lijn daarmee zullen ouders bij individuele positieve besmettingen niet meer apart worden geïnformeerd. Bij uitzonderlijke situaties (vb. meerdere besmettingen in één klas) wordt in overleg met de GGD de communicatie afgestemd. De zelftesten zullen voor iedereen beschikbaar blijven. Deze testen zijn verkrijgbaar bij de conciërges. Het tweemaal per week preventief zelftesten voor ‘niet – immune’ (lees: niet gevaccineerde)  leerlingen blijft het advies.

Lessen
We hanteren het 50 minuten rooster. De reguliere bel wordt weer gebruikt. Leerlingen die in quarantaine moeten, kunnen onderwijs op afstand volgen, dit opdat zij geen onnodige achterstand oplopen. Het is dan ook van belang dat ouders de quarantaine duidelijk en tijdig aangeven via de administratie. 

Pauze
We houden zoveel als mogelijk buiten pauze. Het forum en de (midden)gangen op de begane grond, 1e en 2e verdieping zijn weer te gebruiken als pauzeruimte. De trappenhuizen zijn GEEN pauzeplek, dit in het kader van brandveiligheid. Ook de lokalen zijn GEEN pauzeplek, dit i.v.m. de noodzakelijke ventilatie tussen de lessen door. De kantine zal weer geopend zijn voor verkoop van broodjes etc.

LET OP: bij het verplaatsen tussen de lokalen en de verdiepingen is een mondkapje verplicht. Als leerlingen pauzeren in de (midden)gangen en daar staan of zitten, mag het mondkapje af.

Reizen
De buitenlandreizen en excursies gaan dit schooljaar in principe door, behalve de reis naar India (vanwege de huidige veiligheidssituatie). Afspraken t.a.v. veiligheidsvoorschriften worden in samenspraak met de (interne) organisatie en conform geldende reisvoorschriften per land opgemaakt. Hier worden de desbetreffende klassen t.z.t. verder over geïnformeerd.

Extra informatie over het huidige landelijke coronabeleid, is te vinden via de landelijke beslisboom voor thuisblijven voor 12+, een uitgave van het RIVM.