16 februari 2022

Aanmeldingsprocedure
kennismakingsgesprekken 2022 – 2023

AANMELDINGSPROCEDURE 2022-2023

HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR EEN KENNISMAKINGSGESPREK OP HET MARNIX GYMNASIUM IS BESCHIKBAAR

Heb je een VWO-advies van je basisschool dan ben je van harte welkom!

Geef je nu op voor een kennismakingsgesprek via het aanmeldingsformulier. De gesprekken vinden plaats tot en met 25 maart 2022.

Bij het kennismakingsgesprek vragen we u om de volgende documenten mee te nemen:

  1. De door beide ouders ondertekende voorkeurslijst van Onderwijs Transparant (deze lijst wordt via de basisschool verstrekt) als het Marnix Gymnasium jouw eerste voorkeur is.
  2. De unieke code van Onderwijs Transparant. Op het formulier met de unieke code staat ook het advies van de basisschool vermeld. Als je geen unieke code ontvangen hebt, dan ontvangen wij graag een schriftelijke verklaring van het schooladvies van de bassischool. Op het Marnix Gymnasium ben je van harte welkom met een vwo-advies van de bassischool.
  3. Kopie van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart van de leerling.
  4. Verklaringen in verband met bijzondere omstandigheden. U bent verplicht om de school waar u uw kind aanmeldt volledig te informeren over uw kind.

Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangt u van ons een lotingsnummer. Wij kunnen 150 leerlingen plaatsen in het eerste leerjaar. Bij meer aanmeldingen zal er geloot worden. De loting vindt plaats op donderdag 31 maart 2022. Alle leerlingen die in groep 8 de Talentenklas met succes hebben gevolgd en een vwo-advies hebben gekregen, worden met voorrang geplaatst en zijn verzekerd van een plaats op het Marnix Gymnasium. Heeft u al een kind op het Marnix Gymnasium? Ook dan is uw kind verzekerd van een plek bij ons.

Mocht er niet geloot hoeven te worden, dan ontvangt u op dinsdag 29 maart van ons een e-mail ter bevestiging van de plaatsing.
Wanneer er eventueel wel geloot moet worden, ontvangt u op vrijdag 1 april per mail bericht of uw kind wel of niet is geplaatst.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Hilde Groenendijk, afdelingsleider onderbouw: h.groenendijk@marnixgymnasium.nl