23 augustus 2022

Boeken ophalen

 

Back to school
De leerlingen hebben de boeken voor komend schooljaar weer opgehaald. De boeken worden als nieuwe boeken of in goede staat verkerende gebruikte boeken ter beschikking gesteld. De boeken moeten gekaft worden en met zorg worden behandeld. Bij het ophalen van de boeken aan het begin van het nieuwe schooljaar, krijgt de leerling een boekenlijst. Na controle van het pakket tijdens de uitgifte aan de hand van de boekenlijst, tekent de leerling voor ontvangst. Na ontvangst van de boeken heeft de leerling een week de tijd om eventuele schade of ontbrekende boeken te melden via een link naar een formulier. De link ontvangt de leerling aan het begin van het schooljaar.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot mevrouw Derks (boekenfondscoördinator) via boekenfonds@marnixgymnasium.nl.

Deze leerlingen hadden alles onder controle met als eindstand een lege gymzaal, zodat er de volgende dag weer gesport kon worden op school!