VOORLEESWEDSTRIJD

VOORLEESWEDSTRIJD KLAS 2 GRIEKS

Onlangs hebben we in alle tweede klassen Grieks een voorleeswedstrijd gehouden. We hadden een aantal doelen geformuleerd: de uitspraak van het Grieks verbeteren, aandacht geven aan Grieks als ‘mooiklinkende taal’, tekstbegrip vergroten en uiteraard leesplezier. 

De leerlingen werden in de eerste les in groepen van vier verdeeld en kregen de opdracht een deel van een Griekse tekst aan elkaar voor te lezen. Elke groep koos zelf wie van hen door zou gaan naar de finale. In de finale streden vijf of zes leerlingen om de eeuwige roem. Na het oefenen in hun groepje las elke finalist een tekstpassage aan de hele klas voor. Na het geven van feedback door de klas en de docent werd door een anonieme stemming een winnaar gekozen. Zij werden bekroond met een lauwerkrans.

De winnaars van de voorleeswedstrijd september 2023:
2A Marius
2B Tobias
2C Thomas
2D Gabin