ONDERWIJSDEBAT

MARNIX ORGANISEERT ONDERWIJSDEBAT

Op 15 november organiseert het Marnix gymnasium een debat tussen kandidaat leden van de politieke partijen voor leerlingen van de 4e, 5,e en 6e klas van het Marnix. Zij zullen met prikkelende stellingen de kandidaat kamerleden uitdagen.

Het debat vindt plaats in de aula van het Henegouwerplein. Alle grote politieke partijen zijn in het debat vertegenwoordigd.