Gastspreker Dirk de Jong over de basiswaarden van de verzorgingsstaat

Deze week was er bij de 5e klas tijdens maatschappijleer een gastspreker, Dirk de Jong, beleidsadviseur burgerschap en sociale veiligheid bij onze scholengroep CVO. Hij is zelf ook docent geweest en tijdens de les reflecteerde hij met de leerlingen over de basiswaarden van de verzorgingsstaat. Hoe zorgen we voor voldoende solidariteit? Hoe voorkomen we misbruik van de bestaande regelingen? Moeten we elkaar niet gewoon wat meer vertrouwen? Burgerschap is een belangrijk thema op het Marnix  Gymnasium. Graag bereiden we onze leerlingen voor op hun toekomst, door hen kritisch te leren kijken en verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen keuzes en gedrag.