Nieuws rondom het

CORONA VIRUS

Beste ouder/verzorger, beste leerling,

Zoals u wellicht vanmiddag reeds heeft vernomen, is het eerdere besluit van het kabinet om de scholen open te houden, aangepast.

Het aangepaste besluit luidt als volgt:

Alle scholen in Nederland blijven vanaf morgen dicht voor leerlingen, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Dat heeft het kabinet besloten na overleg met de organisaties in het onderwijs.

Hoewel we uiteraard beseffen dat dit een enorme impact heeft op onze leerlingen, hun ouders en op ons als Marnix-team was ook op het Marnix de situatie inmiddels niet meer houdbaar. Door de verscherpte maatregelen melden veel medewerkers met lichte verkoudheidsklachten zich ziek, ook veel leerlingen blijven om deze reden thuis en ook onder ouders leven er zorgen. Marnix volgt, net als de overige CVO-scholen, de lijn die in dit overleg afgesproken is en blijft daarmee de richtlijnen van het RIVM volgen.

Prioriteit bij (voor)examenklassen

Het aangepaste besluit houdt in dat het Marnix Gymnasium vanaf as. maandag 16 maart tot en met 5 april gesloten zal zijn. Dit betekent dat de lessen op onze school anders ingericht zullen worden waarbij we als school de prioriteit hebben gelegd bij de leerlingen die eindexamen doen. Maar ook leerlingen in voorexamenklassen en leerlingen die thuis niet over passende leeromstandigheden beschikken proberen we zoveel mogelijk onderwijs te blijven aanbieden. We doen er alles aan om te zorgen dat leerlingen geen extra achterstanden oplopen als gevolg van deze maatregelen. Daarnaast hebben wij oog voor kinderen van ouders met zgn. vitale functies (in de zorg, bij de politie etc.).

We vragen ouders met zgn. vitale functies om morgen voor 12.00 uur via de administratie te laten weten of en zo ja welke dagen, ze van deze opvang gebruik willen maken in de periode 17 maart/m 3 april, zodat we dit kunnen inventariseren. Dit houdt in dat voor morgen i.v.m. onze eigen voorbereidingen als team aan deze ouders wordt gevraagd zelf nog opvang te regelen. We zullen ouders dan voor einde werkdag laten weten hoe de opvang plaats zal vinden per 17 maart.

Afstandsonderwijs

Als Marnix-team zijn we momenteel voorbereidingen aan het treffen om het onderwijsproces zoveel mogelijk door te laten gaan op afstand. Per klas zal er door de docenten gekeken worden welke lesstof en opdrachten door de leerlingen thuis gemaakt kunnen worden en op welke wijze dit kan gebeuren. U en uw kind worden hiervan uiteraard zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

De huidige omstandigheden zorgen ervoor dat uw kind op een andere manier onderwijs op het Marnix krijgt. Ik kan me voorstellen dat dat eventueel vragen en/of zorgen oproept. U kunt er van op aan dat wij er op het Marnix alles aan doen om het onderwijs op een passende manier, binnen de grenzen van het mogelijke, op gang te houden. In de loop van de komende dagen ontvangt u bericht hoe het lesprogramma er de komende periode voor uw kind uit zal zien.

 

Met vriendelijke groet,

Leezan van Wijk

Rector

Telefoonnummer Rijksoverheid
(speciaal voor Corona virus) 0800-1351

Risicogebieden
*De risicogebieden zijn: China (incl. Hongkong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran en de Noord-Italiaanse provincies ((Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië).