Nieuws rondom het

CORONA VIRUS

Beste ouders/verzorgers, beste leerling,

Zoals u 21 april tijdens de persconferentie van het kabinet heeft gehoord, gaat het basisonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk open. De verwachting is dat de scholen in het voortgezet onderwijs na 1 juni weer open kunnen, rekening houdend met de anderhalve-meter-afstand regel. Dit wordt half mei door het kabinet bekendgemaakt.

T/m 1 juni blijven wij als Marnix Gymnasium onderwijs op afstand verzorgen. In deze brief willen we toelichten wat u van ons als school kunt verwachten. Hierbij zijn er drie zaken van belang:

  1. De inzet en prestaties van de leerlingen tijdens het afstandsonderwijs doen ertoe;
  2. De reguliere overgangsregeling wordt aangepast;
  3. Tot de zomer krijgt het onderwijsprogramma een andere invulling.
1. De inzet en prestaties van de leerlingen tijdens het afstandsonderwijs doen ertoe

Bereikbaar zijn tijdens de lessen, een positieve werkhouding, het maken van huiswerk, het zelfstandig werken aan en tijdig inleveren van opdrachten, de prestaties bij de online meetmomenten, … . Het volgen van afstandsonderwijs op het Marnix Gymnasium is niet vrijblijvend. We verwachten een actieve inzet van iedere leerling. Dit geldt voor de gehele periode 3, van het begin tot het einde van het schooljaar. De leerlingen sluiten deze periode af met een onvoldoende (O), voldoende (V) of goed (G). Gebaseerd op de inzet en prestaties tijdens en naast de lessen. Dit is zichtbaar op het leerlingportaal in SOM en wordt meegenomen in de eindbeoordeling.

2. De overgangsregeling wordt aangepast

Aan het einde van het schooljaar kijken we naar de prestaties uit periode 1 en 2, de inzet en prestaties in periode 3 en brengen de docenten een advies uit. Dit resulteert in een eindbeoordeling dat te zien is op het rapport. De verwachting is dat de meeste leerlingen een overgangsbewijs ontvangen naar het volgende leerjaar, er kan echter ook een herstelopdracht  aan de leerling meegegeven worden. De herstelopdracht is gericht op reparatie bij 1 of meerdere vakken met een maximum van 3 vakken en vindt vanaf de laatste week van het schooljaar plaats. Dit kan betekenen dat leerlingen ook in de zomermaanden een of meerdere herstelopdrachten moeten maken (denk aan verplichte deelname zomerschool). De kleine groep leerlingen die in aanmerking komt voor doubleren of afstroom, krijgt dit tezamen met de ouders in een apart gesprek tijdig van de mentor te horen. Met betrekking tot doubleren in de klas 1 blijft het uitgangspunt op het Marnix dat we leerlingen in principe altijd laten doorstromen naar leerjaar 2 of afstroom. Dit blijft echter maatwerk.

De overgang naar het volgende leerjaar bestaat uit de volgende stappen:

Cijfer P1 & P2

Letterwaardering

P3

Voorstel mentor & afdelingsleider Advies overgangsvergadering Uiteindelijke beoordeling leerling

 

3. Tot de zomer krijgt het onderwijsprogramma een andere invulling

Algemeen geldend is dat voor alle klassen:

  • De geplande toetsweek voor periode 3 niet doorgaat;
  • De toetsen uit toetsweek 2 alleen ingehaald worden als de school opengaat;
  • Per vak een kernprogramma aangeboden wordt gericht op voorbereiding voor het volgende leerjaar;
  • Bij opening van de school de anderhalve meter afstand-regel

Klas 1 t/m 4

Voorlopig volgen de leerlingen de lessen op afstand volgens het aangepaste rooster dat begin april is ingezet. Per vak wordt er een kernprogramma aangeboden met minimaal 2 meetmomenten, met een maximum van 6 meetmomenten per week per klas. Op deze manier zien de docenten welke lesstof een leerling goed tot minder goed beheerst. Vanaf 11 mei worden er per jaarlaag facultatieve ondersteuningslessen ingeroosterd voor leerlingen die extra begeleiding behoeven, op advies van de vakdocent.

Klas 5

In klas 5 ligt de focus op het PTA. Tot de zomer staan de resterende toetsen, inhaaltoetsen en herkansingen uit periode 2 centraal, deze dienen voor het einde van het schooljaar afgerond te zijn. Deze toetsen worden z.s.m. ingepland zodra het Marnix opengaat.

Klas 6

De afronding van het schoolexamen vindt na de meivakantie op school plaats met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Dit is reeds apart gecommuniceerd met klas 6.

Afronding schooljaar

De wijze waarop we de activiteiten ter afsluiting van het schooljaar gaan organiseren, denk aan uitdelen rapport, inleveren boeken, etc. … hangt af van de mededeling over de openstelling van de scholen per 2 juni. De komende weken zullen we hiervoor in het schoolgebouw en de roostering de nodige voorbereidingen treffen. De veiligheid van uw zoon/dochter en onze medewerkers staat voorop. Bij verkoudheidsklachten en/of andere zorgen over de gezondheid binnen uw gezin, is het advies om thuis te blijven, ook als de scholen straks weer opengaan. De precieze invulling van het onderwijsprogramma vanaf 2 juni volgt dan ook nog medio mei.

Het is en blijft een bijzondere tijd, voor ons als school maar zeker ook voor u als gezin. Ik wil u bedanken voor het vertrouwen en het begrip dat u tot nu toe in ons als Marnix team stelt. Ik heb bewondering voor de manier waarop onze leerlingen thuis aan de slag zijn gegaan én blijven, met uw hulp achter de schermen. Ik hoop dat u –ondanks deze situatie- met het gezin een ontspannen meivakantie tegemoet gaat.

Een blijvend goede gezondheid gewenst!

Met vriendelijke groet,
Leezan van Wijk
Rector

Afstandsonderwijs: hoe doen we dit op het Marnix?

De afgelopen week hebben wij als team gekeken welke verbeteringen wij kunnen aanbrengen in deze vorm van onderwijs, die voor ons ook nieuw is. Zowel aan onze leerlingen als aan u, als ouder, hebben wij om feedback gevraagd. Het geven van goed onderwijs vergt immers om een inspanning van zowel school, leerling als ouder. In deze situatie waarbij uw zoon/dochter thuis aan het werk is, is dat in de meeste gevallen nog meer dan normaal het geval. Dank voor de vele tips en ervaringsverhalen die wij hebben mogen ontvangen!
We blijven het rooster aanhouden om duidelijkheid en structuur voor onze leerlingen te creëren. We krijgen terug dat dat als prettig ervaren wordt. Daarnaast zal het tempo bij de meeste vakken iets verlaagd worden opdat alle leerlingen goed ‘bij de les blijven’. We beseffen ons dat het afstandsonderwijs een groot beroep doet op de zelfstandigheid van onze leerlingen. De mentoren blijven een oogje in het zeil houden op de voortgang en het welzijn van uw zoon/dochter. Schroom niet om met hen contact op te nemen, zij zijn nog steeds bereikbaar. Ook het mentoruur voor de leerlingen waar zij met hun vragen terecht kunnen, laten we op het rooster staan.

Ziek-/beter-meldingen

De procedure van ziek- en betermeldingen op onze school blijft ook in deze periode van kracht. De procedure verloopt zoals u van ons gewend bent. Is uw zoon of dochter ziek? Bel of mail naar administratie@marnixgymnasium.nl. Wij willen u verzoeken om uw zoon/dochter via deze weg ook weer beter te melden. Onze administratie is iedere werkdag tussen 08.00 en 16.00 uur bereikbaar.

Marnix achter de schermen

U kunt een kijkje nemen achter de schermen op het Marnix. Met regelmaat posten wij nieuwe vlogs waarop u kunt zien hoe we het onderwijs op afstand als team vormgeven, ook geven docenten tips aan onze leerlingen om het thuiswerken wat soepeler te laten verlopen. Neem een kijkje op ons youtube-kanaal
(https://www.youtube.com/channel/UC1MhGgBJt_uwy2b0vQP5xTg/videos). 

Tips thuiswerken

Kennisnet heeft een wikiwijs-pagina ingericht speciaal voor ouders met tips & trics voor de begeleiding van uw zoon/dochter bij het afstandsonderwijs, zie ook https://maken.wikiwijs.nl/158912/Les_op_afstand___informatie_voor_ouders#!page-5899304.

 

Telefoonnummer Rijksoverheid
(speciaal voor Corona virus) 0800-1351

Risicogebieden
*De risicogebieden zijn: China (incl. Hongkong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran en de Noord-Italiaanse provincies ((Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië).