Leerlingenorganisatie

ELectronische leerOmgeving

ELECTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

Op de ELO staat o.a.:

  • Persoonlijke roosters
  • Roosterwijzigingen
  • Roosters van de toets- en inhaalweken
  • PTA-herkansingen
  • Roosters centraal examen

We gaan ervan uit dat leerlingen aanwezig zijn op lestijden, toetsen en afspraken. Wanneer een leerling om een geldige reden is verhinderd, moet dit tijdig aangevraagd of gemeld worden.

leerlingen statuut