Leerlingenorganisatie

Mediatheek

MEDIATHEEK

De mediatheek van het Marnix Gymnasium is een studie- en informatieruimte voor leerlingen en docenten.
Ook kunnen leerlingen en docenten hier boeken lenen.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Boekencollectie
In de mediatheek zijn ruim 5.000 titels voorhanden, verdeeld over literatuur (Nederlands en moderne vreemde talen), informatieve boeken en naslagwerken. Ook is van elke gebruikte lesmethode minimaal één exemplaar aanwezig.

De informatieve en literaire boeken kunnen voor een bepaalde periode voor thuisgebruik worden geleend. Bij overschrijding van de uitleentermijn (drie weken) geldt een boete. De uitleenregistratie geschiedt door middel van de streepjescodes op de boeken en schoolpassen.

Computergebruik
In de mediatheek zijn computers beschikbaar; hieraan kunnen de leerlingen werken op vertoon van hun mediatheekpas. De leerlingen hebben via het schoolnetwerk toegang tot internet. Vanaf de computerwerkplekken kan ook geprint worden.

Gebruiksregels en pasjesregeling
Alle medewerkers en leerlingen van het Marnix Gymnasium kunnen van de diensten van de mediatheek gebruik maken. Hieraan zijn regels verbonden die zijn vastgelegd in een document genaamd ‘Gebruiksregels mediatheek’.