Leerlingenorganisatie

Senaat

SENAAT

senaat senaat senaat

Op het Marnix zijn de leerlingen actief betrokken bij allerlei schoolzaken. Elke leerling mag zijn stem laten horen: we staan open voor en luisteren goed naar ideeën, wensen en op- en aanmerkingen. In de senaat, de leerlingenraad, worden allerlei schoolzaken met de schoolleiding besproken. Per klas vertegenwoordigt een leerling zijn/haar klas in de senaat. Ook praten leerlingen mee in de medezeggenschapsraad. En er is een leerlingenvereniging, de CGB. Daar zijn bijna alle leerlingen lid van.